BAKIŞ REKLAM MEDYA

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz.

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz.

"Mürit tarikattan iki şekilde çıkar, biri, büyük günahlarda ısrar, ikincisi; ben tarikattan çıktım" demekle.

Bitlis vilayetinin Hizan ilçesinde yaşadığından dolayı Gavs-ı Hizani lakabıyla anılan Seyyid Sıbğatullah el Arvasî (R.A)'nin asılları Bağdat'tan gelmedir. Yüce şahsiyetlerinin kısaca nesebi şöyledir. Babası Lütfullah (K.S.) babası Abdurrâhman-i Kutup (K.S.) babası Abdullah Veli (K.S.) babası Muhammed (K. S.) babası Muhammed (K.S.) babası Muhammed (K.S.) babası Şeyh İbrahim (K.S.) babası Muhammed-ul Kutup (K.S.) babası Seyyid Kasım-ı Bağdadi el Hüseyni (K.S.).Gavs (RA.) da 1287 (1870)’de vefat etti. Gavs (RA.)'ıntasarrufat ve kerameti çok idi. Mahlukatın hidayeti ile uğraşırdı. Müritleri onun muhabbetinden kalpleri yanardı. Çok kişiler onun vasıtasıyla velayet derecesine ulaşmışlardı.

Alimler onun yüce eşiğinde toplanıp fevc fevc onun kapısına gelirdi. Tasarrufunun alameti en küçük müritlerinde dahi görülürdü.

Müritleri görüldüğünde ilahi cezbe ve muhabbetinden sarhoş sanılırdı. Bununla beraber istikametleri gayet çok idi. Hasılı kelam büyüklüğü tariflere sığmayıp güneş gibi apaçık idi.

ESERLERİ

”Minah” adındaki bu kitap tarikat-ı Nakşibendide büyük bir rütbeyi elde eden Gavs-ı Hizani lakabıyla bilinen Seyyid Sibğatullah El Arvasi(k.s) hazretlerinin mübarek kelamlarıdır.

ÖZDEYİŞ

“Kabir azâbı, dünyâ sevgisini âhiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsâvî, yâhut âhireti dünyâdan çok sevene kabir azâbı yoktur.”

“Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikâmet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günâhtır. Muhabbet, ihlâslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır.

Bunlardan birinin eksik olması mânevî felâket alâmetidir.”

 

 

 

 

yukarı çık